Otte hold dyster om at forme fremtidens Bispebjerg

​Blandt 50 hold af arkitekter og byplanlæggere fra hele verden er otte hold med internationalt islæt blevet udvalgt til konkurrencen om en helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Danske arkitekter kommer op imod eksperter fra bl.a. Nederlandene, Frankrig og Dubai i arbejdet med at forme et nyt sundhedskvarter på Bispebjerg.

Interesse fra både ind- og udland
Der har været stor interesse fra arkitekter og ingeniører i både Danmark og udlandet om at få lov til at tegne de overordnede linjer i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. 50 hold fra hele verden har anmodet om at blive prækvalificeret til helhedsplankonkurrencen, og nu er otte hold blevet valgt ud.


Helhedsplanen skal trække de overordnede linjer for området, eksempelvis hvordan det skal integreres med den omgivende by. Foto: JW Luftfoto.

- Jeg har ikke tidligere set så stærkt et felt. Normalt får man 20-30 anmodninger, så at vi har fået 50 giver os et virkelig br​​​​edt felt at vælge fra. Og det betyder, at vi desværre har måttet fravælge en del, som er velkvalificerede, siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg Hospital, som er ansvarlig for projektet.

Skal skabe sammenhæng på matriklen
Helhedsplankonkurrencen går ud på at skabe sammenhæng på matriklen, både mellem hospital og psykiatri og mellem de forskellige kliniske funktioner. 

Desuden fastsætter helhedsplanen de overordnede principper for området, eksempelvis hvordan det skal integreres med den omgivende by og løfte et samfundsmæssigt, forebyggende ansvar. Det er nemlig en del af visionen, at området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter for nutidens og fremtidens patienter.

Otte stærke teams
I udvælgelsen af de otte hold er der lagt vægt på deltagernes tekniske kompetencer inden for arkitektur, byplanlægning, landskabsplanlægning samt bæredygtigt byggeri, herunder kombinationen af nyt og gammelt byggeri.

Se deltagerne i helhe​dsplankonkurrencen.

Redaktør