Overlæge Anne Mette Skovgaard tildeles 2 mill. fra Trygfonden

Overlæge, lektor og dr. med. Anne Mette Skovgaard, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, har modtaget 2.000.000 kr. fra TrygFonden.

Midlerne går til at afprøve, om sundhedsplejersker med et særligt screeningværktøj tidligt kan identificere, om småbørn har tegn på mentale helbredsproblemer. ​​

Mere end hvert tiende barn rammes af psykisk sygdom, og tidligere forskning har vist, at tegn på psykiske forstyrrelser kan opdages allerede i barnets første leveår. ​​

Helt konkret skal projektet afprøve et screeningsinstrument, som er udviklet i samarbejde mellem sundhedsplejersker, læger, psykologer og folkesundhedsforskere, og som er tiltænkt den kommunale sundhedspleje. ​

I alt 300 børn deltager i forsøget, og hvis instrumentet viser sig at være pålideligt til at identificere psykisk syge børn, har det et stort potentiale til at give sundhedsplejerskerne et værktøj, der mærkbart vil løfte kvaliteten af deres arbejde og reducere komplikationer og følgevirkninger for børn med psykiske vanskeligheder.

Redaktør