PSP-samarbejde med Københavns Kommune

Psykiatrien, Socialforvaltningen og Politiet i Københavns Kommune indleder et fast samarbejde ved et kick-off seminar.

Københavns Kommune har taget initiativ til et samarbejde mellem Psykiatrien, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Politiet - et såkaldt PSP-samarbejde.

Formålet med samarbejdet er at sikre en koordinering af indsatsen over for borgere i kommunen med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer. Denne gruppe risikerer nemlig at lande i en gråzone, hvor de ikke får den fornødne hjælp og støtte, da de ikke entydigt hører til i hverken Psykiatriens, Socialforvaltningens eller Politiets regi.

PSP-samarbejdet skal lukke hullerne i de tre myndigheders samarbejde i forhold til de udsatte grupper. Hensigten er, at de tre sektorer i PSP-samarbejdet kan drøfte konkrete personsager med henblik på at tilbyde en hurtig, effektiv og koordineret indsats, så snart det er konstateret, at en person har brug for koordineret hjælp.

Modellen for PSP-samarbejdet tager afsæt i et lignende samarbejde, der har været anvendt i Fredriksberg Kommune siden 2005. PSP-samarbejdet indledes ved et kick-off seminar fredag den 23. maj med deltagelse af Københavns Kommunes socialborgmester, Mikkel Warming (Enh.) og medlem af Regionsrådet Kirsten Lee (R).

Redaktør