På vej mod fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden

Tre totalrådgiverteams ud af seks er i dag udpeget som vindere af fase 1 i projektkonkurrencen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans.


 
 

 

  • C.F. Møller

  • Arkitema Architects

  • KHR Arkitekter A/S

I juni vil en af disse tre teams stå som endelig vinder af projektkonkurrencen om projekteringen af et unikt byggeri på 25.000 m² på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Region Hovedstaden. Et historisk projekt til 550 mio. kr., der fra 2018 vil danne rammen om Danmarks største retspsykiatriske afdeling.


Ikke nogen let opgave

- Der er ikke bygget nyt til retspsykiatrien i Region Hovedstaden i mange årtier, og der bliver ikke bygget nyt i de næste mange år. Derfor skal projektet være fremtidssikret og nuanceret fra start. Der har været mange kriterier at skulle forholde sig til, og det har ikke været nogen let opgave. Alligevel har vi fået seks spændende og intelligente løsninger, siger formand for bedømmelseskomiteen Arly Eskildsen (SF, Regionsrådet).

Byggeprojektet tager udgangspunkt i regionens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum.

Fremtidens retspsykiatri i stimulerende og motiverende rammer

Visionen er, at den nye retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans skal skabe nye standarder for arbejdet med retspsykiatriske patienter og være modelcenter på nationalt og internationalt niveau.

- Et vigtig element i vurderingen af vinderforslagene har været at sikre projektets visioner om at nytænke behandling og organisering på det retspsykiatriske område. Psykiatrisk Center Sct. Hans skal være et modelcenter for retspsykiatri på internationalt niveau, og de fysiske rammer og omgivelser er en stor del af dette, fortæller direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund, der har bidraget som faglig rådgiver for bedømmelseskomiteen.

Mange særlige forhold gør sig gældende, når man skal bygge til retspsykiatri. Bl.a. det faktum at patienterne har lange ophold på stedet i kraft af den retslige foranstaltning. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for en retspsykiatrisk patient på Psykiatrisk Center Sct. Hans er 3-5 år. Et så langvarigt ophold på en lukket psykiatrisk afdeling kan betyde, at patienterne er i fare for at miste både sociale og fysiske færdigheder.

Derfor skal de fysiske rammer både være stimulerende og motiverende for patienter og personale. Samtidig skal der skabes rammer for integrerede og differentierede behandlingstilbud, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov og karakteren af den retslige foranstaltning.

De tre teams, der er udpeget til at gå videre i konkurrencen har formået at løse opgaven balanceret og vise forståelse for disse vigtige elementer af retspsykiatri, samtidig med at forslagene viser robusthed og potentiale for yderligere bearbejdning og tilpasning.


Mellem land og fjord

Den ca. 40.000 m² store byggegrund skråner 12 meter svarende til 3-4 etager, og danner med udsigt over Roskilde Fjord en unik og naturskøn ramme om det kommende byggeri. Et af kriterierne i projektkonkurrencen er derfor også, at byggeriet indpasses i forhold til omgivelserne og i sammenhæng med naturen. Samtidig skal der tages hensyn til det historiske og fredede anlæg på Sct. Hans Øst.Roskilde Kommune har undervejs bidraget til konkurrenceprogrammet og været aktive rådgivere for bedømmelseskomiteen bl.a. i forhold til områdets særkende. Herved har de været med til at sikre en tæt forbindelse til det videre forløb, hvor der bl.a. skal udarbejdes lokalplan for området.

Det har været en krævende opgave at balancere ønsket om en smuk, moderne, velfungerende, økonomisk og kompakt struktur, som efterlader generøse udearealer for centerets beboere, og som samtidigt tilpasser sig et meget skrånende terræn og tager hensyn til det omgivende fredede landskab på naturlig måde. Men de tre vinderforslag har hver især givet interessante besvarelser på denne udfordring.Samlede bedømmelseskriterier

Valget af de tre teams, der er gået videre i konkurrencen bygger på en samlet vurdering af deres løsning i forhold til følgende bedømmelseskriterier (fra Bedømmelseskomiteens betænkning):

  • Den overordnede idé set i relation til omgivelserne, logistik og infrastruktur
  • Det arkitektoniske hovedgreb, æstetik, kunst i projektet, integration af aktivitetstilbud samt fokus på de fysiske omgivelser i relation til den enkelte patients behandling og resocialisering
  • Funktionalitet og sikkerhed for patienter samt hensigtsmæssig bygge- og installationsteknik
  • At projektet er realiserbart inden for den økonomiske ramme
  • Bæredygtighed (sikkerhed, arbejdsmiljø og energiforbrug)
Redaktør