Pakkeforløb vil løfte kvalitet og middellevetid for psykisk syge

Ni nye psykiatripakker skal øge kvaliteten og effektiviteten i psykiatrien. Målet er bedre forløb for patienter og pårørende og flere gode leveår psykisk syge.

Regionerne implementerer nu pakkeforløb for ni områder indenfor psykiatrien. Pakkeforløbene er et led i en større plan for psykiatrien, der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge. Pakkeforløb, bedre diagnostik og helbredstjek skal løfte indsatsen.

Der er første omgang valgt at fokusere på ambulante pakkeforløb på hovedfunktionsniveau inden for det ikke-psykotiske område samt en udredningspakke til patienter med uklare symptomer. I pakkeforløbene er der lagt vægt på systematisk screening for KRAM-faktorer og inddragelse af pårørende.

- Jeg er meget glad for, at vi nu ser de første pakkeforløb på psykiatriområdet. De vil ganske enkelt være med til dels at løfte kvaliteten og sikre endnu mere effektiv behandling. Pakkeforløbene indeholder enkle men effektive midler: Diagnostikken skal forbedres, og behandlingsforløbene skal tilrettelægges på samme kvalificerede måde landet over. Og så skal patienterne screenes, så lægerne lettere opdager for eksempel hjerte-karsygdomme. Resultatet skal helt enkelt være flere gode leveår til mennesker med psykiske lidelser, siger Carl Holst, fungerende formand i Danske Regioner.

Pakkeforløbene for det ambulante område skal færdiggøres 2012, og der skal udarbejdes pakker for de resterende ikke-psykotiske områder. Herefter udarbejdes pakkeforløb for de psykotiske områder.

- Det har været et meget intensivt forløb at få udarbejdet de første pakker, men det har også været et fantastisk forløb, hvor vi i regionerne i fælleskab har været meget enige om fagligt indhold og formål. Det er derfor en stor glæde, at vi allerede nu kan præsentere de første pakkeforløb. Jeg glæder mig til sammen med relevante klinikere at skulle i gang med at udarbejde pakkeforløb for andre områder inden for psykiatrien, siger vicedirektør i Region Hovedstaden, Peter Treufeldt, formand for styregruppen bag pakkeforløb i psykiatrien.

Der er udarbejdet pakkeforløb for ni områder indenfor psykiatrien. Pakkeforløbene implementeres over en periode på seks måneder, således at pakkerne er implementeret og gældende fra årsskiftet (1. januar 2013). De pakkeforløb, der er udarbejdet, er følgende:

  • Pakkeforløb for angst og social fobi
  • Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse
  • Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode
  • Pakkeforløb for periodisk depression
  • Pakkeforløb for spiseforstyrrelser
  • Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser
  • Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion
  • Pakkeforløb for OCD
  • Udredningspakke

Yderligere kontakt:
Vicedirektør i Region Hovedstaden, Peter Treufeldt, tlf. 45 11 20 05

Redaktør