Patienter med bipolar lidelse eller kognitive vanskeligheder søges

Har du bipolar lidelse og kognitive vanskeligheder er der nu mulighed for at deltage i forsøg med den psykologiske behandlingsform kognitiv remediering. Alle kan henvende sig eller henvise til projektet, så længe inklusionskrav opfyldes. Sidste frist for henvendelse er 15. april 2013.
Cirka 30-50 % af patienter med bipolar lidelse oplever vedvarende kognitive vanskeligheder på trods af medicinsk behandling. Det drejer sig oftest om hukommelses-, koncentrations- og planlægningsbesvær. Det forringer livskvaliteten, og kan gøre hverdagen stresset og uoverskuelig, hvilket betyder, at det kan være svært at uddanne sig, forblive på arbejdsmarkedet eller fungere i hverdagen. ​

Hvad er kognitiv remediering?

Kognitiv remediering er en nyere psykologisk behandlingsform, som går ud på at genoptræne disse vanskeligheder. På patienter med skizofreni virker metoden ved at føre til varig bedring af det kognitive funktionsniveau og øge den sociale og arbejdsmæssige trivsel.

Formålet med den aktuelle undersøgelse er at undersøge, om kognitiv remediering også kan bedre den kognitive funktion hos patienter med bipolar lidelse.

Projektet har været i gang i 1½ år, og behandlingen foregår i grupper. Den sidste gruppe starter op i maj 2013.

Hvordan foregår forsøget?

Der bliver trukket lod blandt deltagere, om de kommer i behandlingsgruppen og gennemgår et forløb med kognitiv remediering, eller om de kommer i kontrolgruppen, hvor de fortsætter deres vanlige behandling. Gruppen, der modtager kognitiv remediering, deltager i gruppeforløb på Kompetencecenter for Affektive Lidelser, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri (beliggende ved Rigshospitalet). Kontrolgruppen vil efter endt deltagelse blive tilbudt et tilsvarende forløb med kognitiv remediering, såfremt de fortsat opfylder inklusionskriterierne.

Behandlingen består af 12 sessioner med start 7. maj 2013, hver tirsdag mellem kl. 13-15.. Dertil kommer hjemmearbejde. Foruden gruppeforløbet skal deltagerne også lave neuropsykologiske opgaver, hjerneskannes og have taget blod- og spytprøver tre gange i alt.

Hvem kan deltage – eller henvise patienter til deltagelse?

Patienter med bipolar lidelse som er forholdsvis stemningsneutrale (hverken for maniske eller for depressive), alder 18-50 år, og som oplever problemer med hukommelse, planlægning eller koncentration.​​

Man kan selv henvende sig, eller blive henvist af en læge.​​

Sidste frist for henvisning er 15. april 2013.

Kontakt:

Kirsa M. Demant, psykolog, ph.d. stud.

Kompetencecenter for Affektive Lidelser, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
Telefon: 3864 7076
Mail: kirsa.moerkeberg.demant@regionh.dk

Redaktør