Patienter med mani eller depression søges til klinisk forsøg

Læs mere om inklusionskriterier og undersøgelsens formål.

Depression og bipolar lidelse (mani og depression) ledsages ofte af kognitive problemer, såsom hukommelses- og koncentrationsbesvær, og forringelse af hjernens evne til at regenerere og danne nye hjerneceller.

Medicinsk behandling har begrænset virkning på disse kognitive problemer og utilstrækkelig antidepressiv effekt for mange. EPO har udover sin velkendte rolle i dannelse af røde blodlegemer også vigtige regenerative egenskaber i hjernen og forbedrer kognitive funktioner hos patienter med skizofreni eller multipel sklerose.

Klinisk forsøg med EPO som medicin

På Kompetencecenter for affektive lidelser, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, afvikles der i øjeblikket et klinisk forsøg med EPO-behandling.

Formålet er at belyse, hvorvidt EPO hjælper på depression og kan forbedre hukommelse og koncentrationsvanskeligheder hos personer med vedvarende depression eller personer, som tidligere har haft depression og mani.

Sådan foregår forsøget

Ved at indgå i forsøget har man 50 % chance for at få EPO-behandling og 50 % chance for at få uvirksomme saltvandsinfusioner (placebo) i 8 uger.

Alle deltagere vil alle få gavn af at blive fulgt en læge, psykolog og sygeplejerske gennem undersøgelsen.


Inklusionskriterier

Man kan deltage i projektet, hvis man:

  • Enten har en depression og har været i minimum 2 slags antidepressiv behandling / eller har haft mani og depression tidligere og stadig oplever kognitive vanskeligheder
  • Er mellem 18-65 år
  • Er fysisk rask (ikke har hjertekarsygdom, sukkersyge eller kræftsygdom)
  • Ikke er svært overvægtig (BMI > 30 eller vægt > 95 kg)
  • Ikke ryger (du skal være stoppet i min. 2 måneder inden deltagelsen)
  • Ikke har en aktuel alkohol- eller stof-afhængighed
Redaktør