Patienter og pårørende er glade for distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden

Det er især kontakten til personalet, som patienter og pårørende er glade for. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse af tilfredsheden med distriktspsykiatrien og opsøgende, psykiatriske behandingstilbud i Danmark.

I alt har 2100 patienter og 650 pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri besvaret spørgeskemaer om centrale temaer i det ambulante forløb. 81% finder forløbet "enestående" eller "godt".​

Det er tredje gang, at undersøgelsen gennemføres. For første gang er opsøgende, psykiatriske team og OPUS-team – intensivt tilbud til unge med psykose - i Region Hovedstaden også omfattet af undersøgelsen.​

God kontakt til personalet

Patienterne er mest tilfredse med kontakten til personalet, som gør, at de føler sig velkomne, tilbyder uforstyrrede samtaler, og som viser hensyn og respekt. Tilfredshedsgraden ligger her på næsten 100%.​

Siden sidste undersøgelse i 2007 er tilfredsheden især steget på to punkter: Personalets inddragelse af de pårørende i behandlingsforløbet og tilbud om psykoedukation – det at modtage undervisning om egen sygdom og hvordan man bedst håndterer den.​

Region Hovedstadens Psykiatri har netop de seneste år haft fokus på undervisningstilbud og inddragelse af pårørende, hvilket nu afspejler sig i patient- og pårørendetilfredsheden.

Bedre information om sygdom og behandling på vej

Den laveste tilfredshed ses med information om sygdom og behandling og graden af øget håb og livsmod. Her er 78-80% af patienterne tilfredse.​​

Region Hovedstadens Psykiatri er netop i gang med at udvikle den skriftlige patientinformation. Blandt andet med nye pjecer om de forskellige psykiatriske sygdomme, nyt velkomstmateriale til alle patienter, samt en udskrivningsguide, udarbejdet i samarbejde med bl.a. Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Fokus på recovery

Samtidig fokuseres fremover på rehabilitering og recovery i behandlingen, bl.a. med et stort udviklings- og forskningsprojekt om recovery – det at have fokus på håb og optimisme og andre relationer mellem patient og behandler - og sygdomshåndtering i distriktspsykiatrien.​​

"Vi har set, at fokuserede indsatser virker – det er min forventning, at disse nye indsatser også vil afspejle sig i fremtidige patienttilfredshedsundersøgelser," siger vicedirektør Eva Borg.

Redaktør