Patienter og pårørende kan styrke sikkerheden i Psykiatrien

Nu kan patienter og pårørende rapportere om hændelser, der bragte patientens sikkerhed i fare - så lignende situationer ikke opstår igen.
Når en patient er lige ved at få den forkerte medicindosis eller glider på badeværelsesgulvet, kalder man det i hospitalssprog "en utilsigtet hændelse". En utilsigtet hændelse er en situation, hvor patientens sikkerhed har været i fare.

Personalet rapporterer disse hændelser til en national database. Hændelserne analyseres, så man kan se, hvad der gik galt - og så man undgår, at en lignende situation opstår igen.

Styrk sikkerheden!

Nu kan patienter og pårørende også rapportere utilsigtede hændelser i den nationale database for patientsikkerhed, kaldet DPSD2.​​

Patienter og pårørende har tidligere haft mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser gennem patientvejlederne. Det har kun været benyttet i begrænset omfang. Men erfaringer viser, at de få hændelser, der blev rapporteret, har været meget relevante hændelser, som sundhedspersonalet har kunnet lære meget af.​​

Da patienten er den eneste, der deltager i hele behandlingsforløbet, er det forventningen, at rapporter fra patienter og pårørende vil kunne bidrage væsentligt til større patientsikkerhed.

Patienter og pårørende skal være med

For Region Hovedstadens Psykiatri er der tale om en naturlig forlængelse af ønsket om større involvering af patienter og pårørende i behandlingsforløbet.

De indkomne rapporter vil blive håndteret på samme måde som rapporter fra personalet. Det vil sige, at man kan rapportere anonymt og at hændelserne vil blive analyseret med henblik på at lære af dem - og derved øge patientsikkerheden.

Redaktør