Patienter og pårørendes bud på fremtidens retspsykiatri

​Psykiatrisk Center Sct. Hans inviterede forleden repræsentanter for Bedre Psykiatri, LAP, SIND samt to af deres patienter fra retspsykiatrisk afsnit til drøftelse af de tre tilbageværende arkitektforslag i konkurrencen om Ny Retspsykiatri Sct Hans.​

​​Patienter og pårørende er indbudt til en tæt dialog med både center- og byggeledelsen i forbindelse med opførelsen af den nye afdeling: De har nemlig noget, som arkitekterne ikke har – indblik i livet på en lukket psykiatrisk afdeling. Dét betyder, at de kan supplere Region Hovedstadens Psykiatris byggetekniske og sundhedsfaglige personale med input til, hvordan fremtidens retspsykiatri kan se ud.


Aktivitetsmuligheder lig dem derhjemme

Deltagerne på mødet bød ind med mange spændende input. Særligt blev der talt om vigtigheden af aktivitets- og resocialiseringsmuligheder for de retspsykiatriske patienter, der for PC Sct Hans' vedkommende har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 3,4 år.​

"Der skal være alt det, som alle andre i vores samfund har brug for, så hverdagen for patienterne mest muligt ligner dagligdagen uden for hospitalet. Ellers bliver det alt for svært at komme tilbage til sit normale liv igen" sagde SINDs repræsentant.

En af Sct. Hans' patienter supplerede: "Det kunne være godt, hvis man selv kan deltage i madlavningen, både som en del af rehabiliteringen, men også for at få en naturlig hverdag lig den, man har derhjemme."

Og en anden sagde: 
"Det kunne være spændende med adgang for folk ude fra, fx at en lokal sprogskole kunne komme og bruge vores undervisningsfaciliteter. På den måde får vi samfundet omkring os inden for døren."

Vinderprojektet

 

Der er tre projektforslag tilbage i konkurrencen om at forme den nye retspsykiatriske afdeling. Den 20. juni offentliggøres vinderprojektet, og herefter skal projektet konkretiseres. Patienter og pårørende vil fortsat blive inddraget og de tilstedeværende repræsentanter er ikke i tvivl:

"Det her bliver 10.000 gange bedre, end hvad vi har i retspsykiatrien i dag."
 
Se de tre proje​ktforslag her

Redaktør