Patientperspektivet i fokus

​​​- Det er vigtigt, at vi skaber plads til menneskers drømme og håb, lyder det fra Mynte, som er KAG-Partner i den Kliniske Akademisk Gruppe KAG-Bipolar.

Vent...

Se videoen og hør Mynte fortælle om sit arbejde som KAG-Partner i den Kliniske Akademisk Gruppe KAG-Bipolar.

Gudmunda Sirry Arnardottir, bedre kendt som Mynte, har gennem de seneste knap to år varetaget arbejdet som KAG-partner med brugerbaggrund i den Klinisk Akademiske Gruppe KAG-Bipolar under Region Hovedstadens Psykiatri.

-En vigtig del af min rolle som KAG-partner er faktisk at være en forstyrrelse. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg vender ting på hovedet og får behandlerne til at overveje, om det smarteste er at gøre tingene, som man altid har gjort, eller om man kan gøre noget anderledes.

Patientinddragelse i behandlingen

Som KAG-partner deltager Mynte i to årlige møder med KAG-ledelsen. Her er hendes rolle mest lyttende samtidig med, at hun hele tiden er opmærksom på patientperspektivet. Hun er også begyndt at undervise på såkaldte KAG-undervisningsdage for personalet i de nye KAG-teams, og her ser Mynte blandt andet sin rolle som lidt af en Cheerleader.

-Det er jo nye medarbejderteams, og jeg gør meget ud af at heppe på dem og fortælle, hvor vigtigt deres arbejde er. Jeg understreger også betydningen af at lade patienterne være aktive medspillere i deres behandling, fortæller hun og fortsætter.

-Jeg er optaget af, hele tiden at tænke nye måder, hvorpå patienter kan gå fra at være passive til aktive aktører i deres egen behandling. Her handler det blandt andet om at have fokus på ressourcer, mål og drømme, siger Mynte.

På undervisningsdagene har Mynte også fokus på emnerne identitet og empowerment som bærende elementer indenfor recovery. Her forsøger hun at formidle, hvordan det føles at mærke både op- og nedturer blandt andet ved at medarbejderne laver refleksionsøvelser.

Diagnoser skal ikke være stopklods for menneskers drømme

Det at få en diagnose kan være en lettelse, fordi diagnosen giver mulighed for behandling og hjælp, men en diagnose kan også være med til at skabe en fortælling som hæmmer de drømme man har, mener Mynte.

-Man kan som patient nemt få en følelse af at være defekt, at der er noget galt med dig. Det er ikke nogen rar følelse at have som menneske.

Mynte understreger, at hun udmærket er klar over, at det ikke er behandlernes intention at reducere patienten til en diagnose. Men, forklarer Mynte, så snart et menneske får en diagnose begynder der at ske en proces i patienten, hvor patienten kan komme til at tro, at han eller hun er mindre værd. 

-Med diagnosen kommer de kritiske tanker også til at fylde: 'Jeg kan ikke finde ud af noget, og nu kan jeg ikke passe mit studie, nu bliver jeg syg igen'. Sådan kan det fortsætte med negative tanker, fortæller Mynte.

En måde at undgå den negative spiral af tanker er ifølge Mynte at sætte fokus på mål og drømme hos patienten.

Hvad kan du? Hvad vil du? Og hvordan kan vi nå derhen sammen?

Som behandler har man i følge Mynte typisk fokus på patientens funktionsniveau, men der er, fortæller hun, også fokus på at skærme patienten fra ting i hverdagen, som kan være svære, fx indkøb eller socialt samvær med mange mennesker. Mynte opfordrer til, at man som behandler slipper fokus fra det patienten ikke kan, og i stedet fokuserer på alle de daglige aktiviteter, som stadig er der.

-Vi skal passe på med ikke at have en fastlåst forestilling om, hvad man kan og ikke kan, når man har en bipolar lidelse. En alt for dominerende fortælling låser os fast. I stedet skal vi skabe nye perspektiver sammen med patienterne, mener Mynte.

Mynte ser et stort potentiale i at have fokus på dagligdagsaktiviteter sammen med patienterne under indlæggelse. Det kan være alt fra havearbejde, strikketøj, yoga eller andet. Det handler om at få det almenmenneskelige meget mere i spil.

Mynte er glad for, at vi står midt i en tid, hvor brugerinddragelse er kommet på dagsordenen.

– Det at inddrage bruger-og patientperspektiver i behandlingen er jo relativt nyt, og jeg er rigtig glad for, at jeg kan bidrage. En af de største glæder i mit arbejde som KAG-partner er netop, at jeg kan vise, at selvom man har en bipolar lidelse kan man stadig være et positivt og venligt ansigt, som ikke er plaget af sygdom.

En recovery-orienteret tilgang

Mynte navigerer som KAG-partner på et organisatorisk plan, men har mulighed for at agere sparringspartner for de recovery-mentorer, som bliver stadig mere udbredt i psykiatrien.

-Recovery-mentorer hos KAG-bipolar er mennesker, som selv lever med en bipolar lidelse og som samarbejder med behandlere og patienter.

Mynte er netop nu sammen med afdelingssygeplejerske Birgitte Vejstrup i gang med at se på, hvordan Mynte kan understøtte arbejdet med at udvikle en recovery-orienteret tilgang i samarbejde med recovery-mentorerne i KAG-Bipolar.

En recovery-mentor kan inspirere og give håb for fremtiden

En individuel recovery-proces kan opstå på mange forskellige måder. Derfor kan det være svært at vide præcis, hvorfor en patient pludselig får det bedre og oplever styrke til at tage vare på sit eget liv.

Indenfor psykiatrien taler man om såkaldte 'vendepunkter', en særlig begivenhed eller møde, som pludselig skaber en positiv forskel for patienten. Det kan være en behandler, en anden person eller noget helt tredje. Men det kan netop også være en recovery-mentor, fortæller Mynte.

-Recovery-mentorer kan bidrage med rigtig meget håb, fordi de jo kan vise, at man kan få det væsentligt bedre og komme til et sted i sit liv, hvor man måske også kan passe et arbejde igen. Recovery-mentorer kan vise vejen, fortæller Mynte og fortsætter.

-Det der sker, når man kommer sig er, at man gennemgår en slags transformation fra patient til person. Man begynder at finde mening og tilfredsstillelse i livet og bliver måske mere opmærksom på, hvad der er vigtigt i ens liv.

Fokus på patienter og deres pårørende i behandlingen

Som KAG-partner med brugerbaggrund ser Mynte en vigtig opgave i hele tiden at inddrage patient-perspektivet, men også pårørendeperspektivet.

-Det er helt centralt for mig at have fokus på patienten og de pårørende. Det giver nye vinkler for behandlerne, når deres perspektiver inddrages, og det er vigtigt, at vi siger alt det som er vigtigt højt. Det forpligter nemlig, slutter Mynte. 


Hør sygeplejerske Morten Sau fortælle, om samarbejdet mellem behandler og KAG-partner med brugerbaggrund.  

-Med en KAG-partner med brugerbaggrund forpligter vi os til at inddrage patientperspektivet. Som behandler kan vi godt komme til at være indforståede med vores faglighed, og her kommer brugerperspektivet ind og bidrager med nye vinkler. Jeg synes det er vigtigt, at vi med denne KAG-partner rolle har givet brugerperspektivet en formaliseret og officiel stemme i vores struktur, fortæller Morten Sau, sygeplejerske i Ambulatorium for Affektive Lidelser (Psykiatrisk Center København). Hør Morten fortælle mere i videoen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor