Patientrettighedspjecer på engelsk

Region Hovedstadens pjecer om patientrettigheder er nu oversat til engelsk.

Hermed udgives to pjecer, som beskriver de  patientrettigheder, der gælder for alle patienter i Danmark, på engelsk.

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du nogle basale rettigheder. 

Patientens rettigheder fremgår af sundhedsloven.

Klager over tvang i psykiatrien

Klager rettes til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Redaktør