Patienttilfredsheden er stabil i psykiatrien

​​80 procent af patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, de har fået. Det viser den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) for 2021, som netop er blevet offentliggjort.

Vent...

​​- Jeg synes, de gør en fantastisk indsats! Jeg er ikke sikker på, jeg havde været i live i dag, hvis det ikke var for dem. Af hjertet tak!

- Jeg bliver ikke gjort til min sygdom. Jeg er først og fremmest et menneske. Tak for det!

Det er blot et udpluk af de mange kommentarer, de deltagende patienter i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) har udtalt om personalet og behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Spørgsmålene i undersøgelsen går blandt andet på tilfredshed med informationsniveauet, og om patienterne har fået det bedre af behandlingen. Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'Slet ikke', mens 5 er 'I meget høj grad'. På spørgsmålet, om de har fået det bedre af behandlingen, lander gennemsnittet i besvarelserne på 3,87, hvilket er på niveau med 2020, hvor tallet var 3,86.

I det hele taget ligger de fleste tal på niveau med sidste års resultater. Corona-pandemien har betydet, at der er færre besvarelser i år. I alt har 2.381 patienter og 385 pårørende svaret på undersøgelsen.

Der er generelt et ensartet billede på tværs af alle regioner i landet, og Region Hovedstadens Psykiatri skiller sig heller ikke mærkbart ud fra landsgennemsnittet.

- Resultatet viser et højt og stabilt niveau. Det kommer efter et år, hvor vi ligesom resten af samfundet har været presset af corona-pandemien. Vi har både været ramt af sygemeldinger blandt personalet, ligesom vi har oplevet et stigende antal henvisninger til psykiatrien. I det lys er jeg godt tilfreds med, at vi ikke har oplevet faldende tilfredshed, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Lone Bjørklund.

Ros til personalet

At resultatet minder meget om 2020 betyder ikke, at rapporten er uinteressant læsning. For det er værd at lægge mærke til, at selvom corona-pandemien har presset psykiatrien, har 100% af både voksne samt børn- og unge i ambulant behandling svaret, at de oplever personalet som venligt og imødekommende.

- Det er jeg utrolig stolt af. De ambulante patienter udgør størstedelen af dem, vi behandler årligt. Derfor er det meget glædeligt, at alle deltagere i undersøgelsen føler sig godt behandlet af vores personale. Det er helt afgørende, at vi formår at være imødekommende, når vores patienter står i sårbare situationer. Når jeg kan læse udsagn fra patienter om, at de er i live i dag på grund af indsatsen fra vores personale, bliver jeg bekræftet i, at vi gør en stor forskel, forklarer Lone Bjørklund.

Fokus på inddragelse af pårørende

Et af de steder, hvor undersøgelsen peger på forbedringspotentialer, er i børne- og ungdomspsykiatrien – særligt når det gælder forældrenes oplevelse af at blive vejledt og inddraget i behandlingen af deres barns sygdom. Noget af forklaringen kan måske findes i, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i 2021 har modtaget markant flere henvisninger, ligesom flere af de rådgivende tilbud til pårørende har været reduceret på grund af corona-pandemien. Det er desuden værd at bemærke, at der for indlagte børn og pårørende er et lavt antal besvarelser, der betyder, at det ikke har været muligt at lave statistik på alle spørgsmål.

- Selvom resultaterne skal tages med forbehold, så lytter vi til, at flere forældre udtrykker et behov for i højere grad at blive involveret og informeret. Det er et af vores fokusområder at drage nytte af de pårørendes ressourcer og viden. Det spiller en stor rolle for børnene og de unges effekt af behandlingen og hverdagen generelt for familierne. Vi øver os hele tiden i at gøre det bedre, og det er jeg også overbevist om, at vi kommer til, nu hvor samfundet er på vej tilbage til normalen, og vi igen kan skrue op for vores rådgivning af pårørende, siger Lone Bjørklund.

Resultaterne af LUP-undersøgelsen er blevet drøftet i Region Hovedstadens Psykiatris hospitalsledelse og vil blive taget med i det fremadrettede arbejde.

- LUP'en er en vigtig temperaturmåling for os i psykiatrien. Vi kommer til at bruge den viden, undersøgelsen giver os, når vi skal prioritere og iværksætte indsatser ude på vores centre, slutter Lone Bjørklund.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor