Penge til Bispebjerg og Hillerød hospitaler, men ikke så mange som ansøgt, og ingen til Psykiatrien

Psykiatriens del af projektet bør baseres på regional prioritering inden for de almindelige anlægsrammer, vurderer regeringens ekspertpanel.

Regeringens Ekspertpanel eller det såkaldte Erik Juhl-udvalg har ikke afsat penge til Psykiatrien - til ombygning på Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg.

Psykiatridirektør Martin Lund udtaler: "Nu skal anbefalingen politisk behandles, og så forholder Psykiatrien sig til udmøntningen efterfølgende. Der er ikke afsat midler til psykiatrien på Bispebjergmatriklen, og Regionsrådet skal derfor tage stilling til om projektet kan realiseres".​​​​

Pengene til somatikken

2,95 mia. kr. anbefales til Bispebjerg Hospital. Og samtidig anbefaler ekspertpanelet, at regeringen afsætter 3,8 mia. kr. til et nyt hospital ved Hillerød.

Oprindeligt havde regionen søgt om 4,9 mia. kr. pr. hospital. I alt 9, 8 mia. kr.
I alt knap 13 mia. kr til hovedstadsregionen
Hvis regeringen retter sig efter ekspertudvalgets indstilling, vil Region Hovedstaden modtage knap 13 mia. kr. fra kvalitetsfondens pulje.

Regionen har allerede fået 6,1 mia. kr. til byggeprojekter på Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre Hospital samt Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Redaktør