Pladser til varetægtssurrogatfængslede patienter officielt indviet

​​Det her er jo en udvidelse af pladser forbeholdt patienter fra fængslerne, og det har der været talt og drømt om i mange år blandt kriminalforsorg, politi, sociale myndigheder og psykiatri, sagde formand for Regionen Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg Susanne Due Kristensen i sin tale, da retpsykiatrisk afsnit 802 til behandling af surrogatanbragte patienter blev officielt indviet.

Vent...


​Folk var mødt op fra politiet, kriminalforsorgen og selvfølgelig psykiatrien, da man på Psykiatrisk Center Glostrup fredag d. 2. november officielt indviede retpsykiatrisk afsnit 802, der rummer de nye pladser til surrogatanbragte patienter - patienter, der er anbragte i fængsler, og har fået brug for psykiatrisk behandling og indlæggelse.


Afsnitsledelse og medarbejdere fra afsnit 802

Det nye retspsykiatriske afsnit 802 skal sikre bedre rammer og hurtigere indlæggelse og vurdering af disse patienter. For at aflaste de almenpsykiatriske afsnit, der hidtil har huset surrogatanbragte patienter og samtidig styrke den behandlingsmæssige indsats for denne målgruppe, besluttede regionsrådet i forbindelse med Budget 2015 at afsætte 4 mio. kr. til etableringsudgifter ved oprettelsen af afsnittet.


Opholdsrummet på afsnit 802

Selv om den officielle indvielse var fredag d. 2. november, har afsnittet dog været i brug siden september og rummer 11 patienter, hvilket det også huser nu. Det indeholder et sanserum, motionsrum, en indslusningslejlighed, atriumgårde og en grøn have, hvor patienterne kan slappe af i en hængekøje eller spille bold.


Haven med hængekøjer og areal til boldspil på afsnit 802

Eftersom der nu bliver behandlet patienter på retspsykiatrisk afsnit 802, blev den officielle Indvielse ikke afholdt på selve afsnittet. Man havde i stedet valgt at afholde det i festsalen på Psykiatrisk Center Glostrups matrikel på Brøndbyøstervej 160, hvor pladserne til surrogatanbragte patienter er oprettet.


Centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup Phuong le Quach

Centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup Phuong le Quach bød velkommen, imens de sidste gæster indfandt sig i festsalen. Hun gav hurtigt ordet videre til formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg Susanne Due Kristensen:

- Det her er jo en udvidelse af pladser forbeholdt patienter fra fængslerne, og det har der været talt og drømt om i mange år blandt kriminalforsorg, politi, sociale myndigheder og psykiatri. Vi vil med denne særlige enhed, blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af sektorer og i højere grad hjælpe mennesker, der både er udfordret af psykisk sygdom og kriminalitet, sagde Susanne Due Kristensen blandt andet i sin tale.


Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Susanne Due Kkistensen

Godt for alle patienter

Tidligere har surrogatanbragte patienter været behandlet i almen-psykiatrien, og det har til tider været udfordrende for både dem men også for andre patienter, da surrogatanbragte patienterne kan have nogle særlige behov. Det var noget, der blev påpeget af formand for Landsforeningen Sind, Knud kristensen, som også holdte en tale ved indvielsen af pladser til surrogatanbragte patienter.

Formand for landsforeningen SIND, Knud Kristensen 

Han nævnte, at flere indsatte fra fængslerne har behov for at blive behandlet i psykiatrien, og for både dem, og for andre patienter i almenpsykiatrien, er det derfor kærkomment, at der nu er oprettet et afsnit specifikt til denne målgruppe.

Han roste regionsrådet for, at man havde brugt ressourcer på at oprette nye pladser og ikke bare har konverteret andre pladser til at behandle surrogatanbragte patienter.

At den specialiserede behandling af surrogatanbragte patienter ikke kun kommer målgruppen til gode men også andre patienter i psykiatrien, var også noget, der blev påpeget af vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz:

- Med det nye afsnit her kan vi tilbyde bedre rammer og en døgnbehandling, der er tilpasset situationen. Tidligere har patienter i varetægtssurrogat nemlig været indlagt på et almenpsykiatrisk afsnit, hvor vi ikke altid har kunnet tilbyde de optimale rammer. Det har været svært for både den enkelte patient og hans eller hendes pårørende, for medpatienter og for personalet, sagde Anne Hertz og fortsatte:


Vicedirektør i region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz har netop afsluttet sin tale

- Jeg er meget tilfreds med det sted, vi nu er landet på. For her på Brøndbyøstervej kan vi give patienterne nyrenoverede lokaler, lyst miljø, natur og dygtige medarbejdere, der kan skabe et roligt, struktureret og tværfagligt miljø, der helt sikkert vil komme patienterne til gode.

Talerækken blev sluttet af med klinikchef fra Psykiatrisk Center Glostrup Mette Brandt-Christensen, som i mange år har arbejdet med retspsykiatri:


Mette Brandt-Christensen, klinikchef for retspsykiatri Pykistrisk Center Glostrup

- Med et nyt afsnit dedikeret udelukkende til udredning og behandling af varetægtsarrestanter har regionsrådet og direktionen sat en ambitiøs standard for hurtig og specialiseret udredning af en meget sammensat patientgruppe. Vi håber og tror, at det nye afsnit 802 bliver til fordel og glæde for alle vores patienter - både retslige og ikke - retslige,  og vil komme til at spille en vigtig rolle sammen med den øvrige retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri  i at skabe et tæt og frugtbart samarbejde med hovedfunktionen - det som også kaldes almen-psykiatrien - som også bør hyldes på en dag som i dag, fordi det er hovedfunktionen, som altid har åbent, 24-7-365,  og som i sidste ende altid varetager behandling og pleje at langt de fleste af vores fælles patienter.

Eftersom det ikke var muligt at vise rundt på afsnittet 802, havde medarbejderne på afsnittet fået lavet en video, hvor de viser rundt. 


Filmen blev vist som afslutningen på dagen, efter at de medarbejdere, der løfter opgaven med behandling af surrogatanbragte patienter i de nye rammer blev hyldet. Det vil sige dem, der ikke var på arbejde med at behandle patienterne.


 

-


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor