Politikere i Region Hovedstaden: Børn med psykisk sygdom skal hjælpes tidligere og hurtigere

​PRESSEMEDDELELSE: Et flertal i Regionsrådet blev tirsdag enige om en aftale for økonomien for psykiatrien i 2019. Aftalen afsætter 63 mio. kr. til blandt andet børn- og ungdomspsykiatrien, forebyggelse af genindlæggelser, forebyggelse af tvang, hurtigere udredning og behandling, styrket samarbejde med kommunerne og opsøgende team. Aftalen sætter dermed en tyk streg under politikernes fokus på at skabe bedre vilkår for mennesker med psykisk lidelse.

Vent...

​Psykiatrien friholdt for besparelser

Med aftalen om økonomien for psykiatrien tager Region Hovedstaden endnu et skridt hen imod at sidestille fokus på psykiatrien med det fokus, der har været økonomisk og politisk på de øvrige hospitaler. 

”Psykisk sygdom påvirker os alle. De fleste bliver på et eller andet tidspunkt enten selv ramt af psykisk sygdom, eller bliver pårørende til et menneske, som lever med psykisk sygdom. Derfor skal vi løfte området og arbejde hårdt på at forebygge og sætte ind med tidlige indsatser samt undgå genindlæggelser. Vi tager et stort skridt i den rigtige retning nu – ved at friholde psykiatrien fuldstændig for besparelser og investere 63 mio. kr.  i en række initiativer, som skal gøre livet med psykisk sygdom bedre,” siger Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Særlig fokus på børne og unge med psykiske lidelser

Politikerne er enige om at styrke børne- og ungdomspsykiatrien med særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne samt skoler og institutioner og undgå genindlæggelser. Samtidig afsættes der penge til at styrke tilbuddet til børn og unge med skizofreni. 

”Det er forfærdeligt at leve med psykisk sygdom – særligt når du er ung og først lige er gået i gang med livet. Derfor er det rigtigt vigtigt for mig, at vi kan sætte ind hurtigt i tæt samarbejde og med en helhedsorienteret behandling. Det kan vi med vores Tværfaglige udgående team, og jeg er rigtigt glad for, at vi nu giver penge til at fortsætte arbejdet,” siger regionsrådsmedlem Martin Geertsen (V).

I aftalen har politikerne også afsat midler til at styrke bemandingen på sengeafsnittene i psykiatrien generelt. 

”Jeg er især glad for, at vi afsætter flere midler til sengeafsnittene, så personalet kan blive aflastet og behandlingen bliver forbedret. Og det er glædeligt, at vi også har prioriteret det Tværfaglige udgående teams. Det er der stærkt brug for til at følge op på forløbene for de enkelte mennesker med psykisk sygdom,” siger regionsrådsmedlem Marianne Frederik (Ø)

Hurtige udredning og behandling

Vi får stadig flere mennesker i regionen, som har brug for udredning og behandling i psykiatrien. Politikerne er enige om at afsætte 6,3 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. fra 2020 og frem til hurtigere ambulant udredning og behandlinger.

”Selvom vores ventelister til udredning og behandling er nedbragt meget allerede, så har vi stadig en udfordring med for lange ventelister – de skal ned, og derfor styrker vi kapaciteten. Vi vil især styrke psykoterapeutiske behandlinger, så vi kan få mere tværfaglighed mellem psykiatere, psykologer og psykoterapeuter i efterbehandlingen af de mennesker, som er blevet udskrevet,” siger regionsrådsmedlem Martin Schepelern (AL).

Mindre tvang og mere tryghed

Region Hovedstaden har allerede nået regeringens målsætning om at halvere brugen af bæltefikseringer i 2020, men arbejdet med at nedbringe tvang generelt fortsætter. Politikerne opretter et Center for Psykiatrisk Simulation på Psykiatrisk Center Ballerup, som kan give løbende træning af personalet, og som kan give nye medarbejdere en tryg og solid introduktion til arbejdet blandt psykisk syge mennesker.

”Hvis vi kan give både nye og erfarne medarbejdere værktøjer til at håndtere konflikter, som kan opstå i arbejdet med mennesker med psykisk sygdom, så får vi også færre situationer, hvor det er nødvendigt at bruge tvang. Det er mere værdigt for patienterne, og det skaber mere tryghed for personalet. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan oprette Center for Psykiatrisk Simulation, siger regionsrådsmedlem Niels Høiby (LA)

En sammenhængende psykiatri

Politikerne har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem den regionale psykiatri og kommunernes forebyggende og opfølgende indsats og afsætter 2 mio. kr. om året til at styrke samarbejdet. Samtidig afsættes der midler til uddannelse af pårørende.

”Familien er en kæmpe ressource i arbejdet med de mennesker, der lever med psykisk sygdom. Fordi de selvfølgelig bedre end nogen andre kender det enkelte menneske bag lidelsen – og fordi de har mulighederne for at hjælpe med mange af de ting, som et menneske med psykisk sygdom ikke har overskud til i dagligdagen. Men det kræver viden, hvis de pårørendes ressourcer skal bruges bedst muligt, og det kan de få på den uddannelse for pårørende, vi nu har sat penge af til,” siger regionsrådsmedlem Peter Westermann (SF).

Opsøgende arbejde skal sikre bedre behandling af mennesker på kanten af samfundet, som lever med psykisk sygdom

Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. fra 2020 og frem til at styrke det opsøgende arbejde på de botilbud, hvor nogle af de allermest syge mennesker bor.

”Mennesker med svære psykiske lidelser lever markant kortere og har i det hele taget udsigt til et dårligere liv end andre. Den ulighed skal vi gøre noget ved, og det gør vi blandt andet nu ved at udvide vores tilbud til denne gruppe af borgere, der bor på botilbud. Det gør vi ved at være mere tilstede der, hvor borgerne bor og har deres hverdagsliv. Det opsøgende arbejde har vist sig at være en stor succes, fordi det er nemmere at kæmpe sig igennem en psykisk krise og bibeholde en normalitet i hverdagen, når man får behandling i sit hverdagsmiljø i stedet for at blive indlagt,” siger regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B).


Se oversigt over indsatser her:Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor