Positiv psykiatri: Patienten skal være eksperten

​Professor Per Bech er som den eneste europæer inviteret til at bidrage til en ny amerikansk grundbog i positiv psykiatri. Hør om grundtankerne i den positive psykiatri, hvor patienten anses som den største ekspert.​

Professor og overlæge Per Bech fra Psykiatrisk Center Nordsjælland bidrager som eneste ikke-amerikaner med et selvstændigt kapitel til en ny klinisk grundbog i psykiatri Positive Psychiatry. Derfor afholder Psykiatrisk Center Nordsjælland den 9. juni et symposium om netop Positiv Psykiatri.

- Det negative skær, der ofte er over behandlingspsykiatrien, fremkommer, når vi må konstatere, at vi stadig mangler midler som insulin eller penicillin ved sammenligningen med den øvrige medicin.

Læs mere: Professor Per Bech

Den positive psykiatri er et signal om at opfatte de kroniske psykiatriske lidelser som lige så komplicerede som livet selv. Derfor fokuseres der på den sjælelige vækst og dermed på de områder af behandlingen, der kan genoprette patientens livskvalitet uden nødvendigvis at udrydde selve sygdommen, siger Per Bech.

Patienten som ekspert
Det kunne lyde lidt som en retorisk øvelse, men der er langt mere i det end en leg med ordene, forsikrer Per Bech. Selvom han dog også er den første til at indrømme, at selve grundtanken i den positive psykiatri kan synes temmelig banal. Desværre er det også sådan, at det helt grundlæggende, det banale, om man vil, ofte bliver overset.

- Der er lavet talrige studier af, hvordan man måler på en persons trivsel eller well-being. Fra 1995 til 2005 var Forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland et WHO Collaborating Center, og vi var med til at udvikle WHO-5 Well-being Scale. Og konklusionen er meget klar. Følelsen af well-being er en meget subjektiv størrelse, og derfor må vi også erkende, at der kun findes én ekspert på dette felt, nemlig patienten selv. Derfor er det fuldkommen grundlæggende for den positive psykiatri, at man indgår i en terapeutisk alliance med sine patienter, hvis man vil have succes som behandler, siger Per Bech.

Læs mere: Bogen "Positive Psychiatry"​

En logisk følge af dette er også, at man som behandler er tvunget til at følge det mindste middels princip. For det er muligt at eksempelvis en medicinsk behandling af depression har en gavnlig effekt på sygdommen, men hvis de negative bivirkninger til behandlingen er så store, at de reelt overskygger de positive effekter, så skal den ikke anvendes. Fordi behandlingen i så fald kan have en negativ indflydelse på patientens well-being.

Fokus på det hele menneske
I den positive psykiatri fokuserer behandleren på det hele menneske frem for blot på patienten. På den måde hænger begrebet på mange måder også tæt sammen med recovery-tankegangen. I den positive psykiatri forsøger man at inducere en positiv tankegang hos både behandler og patient. Det har i sig selv stor indflydelse på de psykometriske metoder - altså hvordan man måler tilstanden hos den enkelte patient.

Netop på det felt er Per Bech en international kapacitet. Han har gennem mange år forsket i redskaber, der er egnede til at måle den enkelte patients følelse af well-being. Selvom det er en vanskelig øvelse, fordi well-being er en meget subjektiv størrelse, så lader det sig gøre, forklarer han. Og det er væsentligt at gøre, fordi følelsen af well-being netop ikke er en statisk størrelse, men udvikler sig over tid og derfor kan en måling være afgørende for at følge med i patientens tilstand.

- Helt overordnet kan man sige, at den positive psykiatri skal ses som et supplement til den gængse behandlingspsykiatri. Det er en påmindelse om, at vi skal huske den positive tilgang til patienten, og lade patienten være vores jævnbyrdige ekspert på alle de områder, der fører til en bedre trivsel, øget tryghed og større velbefindende, understreger Per Bech.​

Redaktør