Prækvalifikation til fremtidens retspsykiatri på Sct. Hans i gang

​I 2017 skal et 25.000 m² stort nybyggeri stå færdigt på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Byggeriet skal i fremtiden danne ramme om en specialiseret, moderne retspsykiatri for hele Region Hovedstaden.​

​Projektet er en vigtig brik i bestræbelserne på at sikre gode, sammenhængende behandlingsforløb, og er samtidig en mulighed for at sikre tidssvarende fysiske rammer for behandlingen af en af de mest komplicerede og udsatte patientgrupper. 


De klassiske bygninger


Byggeprojektet 
Byggeprojektet er et kvalitetsfondsbyggeri, der tager udgangspunkt i anbefalingerne i bl.a. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og Psykiatriplan 2008 om fremtidssikring af sengekapaciteten til patienter med behov for specialiseret retspsykiatrisk behandling.

Projektet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum, hvor der er plads til bevægelse og aktivitet, og hvor de fysiske rammer er stimulerende. ​

Patienters og personales sikkerhed er et af fokusområderne i det kommende byggeri, fordi sikre rammer skaber tryghed og giver mulighed for at anvende de faglige interventioner optimalt. Derfor har kravene til sikkerhed stor betydning for indretningen af såvel inde- som uderum. Samtidig vægtes adgang til og variation i aktivitetsmuligheder højt. For patienter med lange indlæggelsesforløb er det afgørende, at der er et varieret udbud af aktiviteter som led i behandlingen. 

Landskabet og fjorden

Byggeriet skal placeres omkring et klassisk fjordlandskab og skal grænse op mod fredede arealer og bevaringsværdige bygninger. Et vigtigt element er derfor, at byggeriet indpasses i forhold til omgivelserne og i sammenhæng med naturen.

Den nye retspsykiatriske afdeling får 126 sengepladser og omfatter 25.000 m² nybyggeri på en 40.000 m² stor grund. Byggeriet er programsat til at starte i 2015 og stå færdigt i 2017. Det samlede budget er på 550 mio. kr.


Byggegrunden


Projektkonkurrencen 

Udbuddet af totalrådgivningsentreprisen sker i en projektkonkurrence, hvor fra der forventes at 1-3 bydende overgår til udbud med forhandling. Udbudsprocessen består af tre trin: Prækvalifikation, projektkonkurrence og udbud med forhandling. ​

Deadline for ansøgning til prækvalifikationen er 21. maj 2012. Det forventes at prækvalificere op til 6 teams, der snævres ind til 1-3 teams i marts 2013, hvorefter den endelige vinder findes i løbet af sommeren 2013. ​​

Se prækvalifik​ationsann​oncen

Redaktør