Pressemeddelelse: Rehabiliteringen af psykisk syge skal forbedres

Der er behov for at styrke rehabiliteringen af mennesker med en psykisk lidelse. Forskningen på området skal øges, og samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan blive meget bedre.

Der er behov for at styrke rehabiliteringen af mennesker med en psykisk lidelse. Forskningen på området skal øges, og samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan blive meget bedre.
Derfor afholder Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Kommune og bo- og rehabiliteringstilbudet Skovvænget nu i fællesskab en national konference om rehabilitering.

Rehabiliteringen af mennesker med en psykisk lidelse har i mange år levet en skjult tilværelse. Indsatsen for at hjælpe psykisk syge borgere til at skabe en meningsfuld tilværelse med håndtering af sygdommen og de mulige funktionsnedsættelser har været præget af vanetænkning.

Og det er ærgerligt, for både i Danmark og i udlandet er der opnået gode resultater med rehabilitering af sindslidende medborgere. En lang række projekter har bevist, at det kan betale sig at redefinere hele indsatsen. Men der er behov for yderligere forskning og for at styrke samarbejdet mellem de forskellige sektorer.

Derfor afholder Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Kommune og bo- og rehabiliteringstilbudet Skovvænget d. 19. og 20. november den nationale konference ’Rehabilitering i psykiatrien – vejen frem’.

”Rehabiliteringen skal begynde dén dag, hvor patienten første gang får kontakt til psykiatrien. Allerede på det tidspunkt skal vi i samarbejde med patienten overveje, hvad der skal ske bagefter,” siger Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. og leder af Projektenheden for Psykiatrisk Rehabilitering på Psykiatrisk Center Ballerup. Lene Falgaard Eplov fortsætter:
 
”Fokus skal være på at sikre mennesker med en psykisk lidelse et godt forløb. Sygdommen er en del af det pågældende menneske, men den udgør ikke hele mennesket. I rehabiliteringen skal vi derfor altid tage udgangspunkt i patientens egen motivation og opstille et klart mål, som alle involverede parter derefter arbejder hen imod.”

At det ind imellem kniber med den fælles koordinering, er Connie Hartz, afsnitsleder i Ballerup Kommune, enig i. Samarbejdet mellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og kommune fungerer godt mange steder, men udviklingspotentialet er tydeligt:

”Der ligger en stor opgave i at få sat handling bag alle de flotte ord, som vi er gode til at bruge ved festlige lejligheder. Vi skal ganske enkelt blive bedre til at arbejde hen mod det fælles mål. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi anerkender de kompetencer, som de forskellige sektorer faktisk har – og inddrager dem til gavn for den enkelte borger.”

Muligheden for at indgå i samfundet er en væsentlig del af et rehabiliteringsforløb. Derfor er begrebet ’medborgerskab’ af afgørende betydning, mener forstander for bo- og rehabiliteringstilbudet Skovvænget, Bo Christoffersen:

”I rehabiliteringen lægger vi stor vægt på den sociale træning, der skal støtte sindslidende i at indgå relationer med mennesker i det øvrige samfund. Det er jo en kunstig situation, hvis du fastholder folk i at skabe netværk med andre på den psykiatriske afdeling eller det socialpsykiatriske botilbud. Vi skal forberede vores patienter og beboere på at kunne begå sig i den virkelige verden. Og i den forbindelse har resten af samfundet også et ansvar for at lade medborgere med en psykisk lidelse bidrage.”

Konference finder sted

Den nationale konference ’Rehabilitering i psykiatrien – vejen frem’ finder sted d. 19. og 20. november, begge dage kl. 8.30 – 16.30. Læs programmet på www.psykiatri-regionh.dk/rehabilitering

 

 

Redaktør