Professor Kamilla Miskowiak fra Psykiatrisk Center København modtager Erhoff Fondens Talentpris

Kamilla Miskowiak modtager prisen  på baggrund af hendes forskning af blandt andet EPO´s effekt i forhold til behandling af patienter med depression og bipolar lidelse. ​

Stærkt lysende komet inden for forskning i nervesygdomme og psykologi modtager Erhoff Fondens Talentpris.

Sådan beskrives Professor Kamilla Miskowiak af Erhoff Fonden i forbindelse med offentliggørelsen af, at hun modtager fondens talentpris fredag .d 18. maj ved en ceremoni afholdt i Carlsberg Akademiet.

Erhoff Fondens Talentpris tildeles en talentfuld forsker under 40 år med omfattende og originale videnskabelige bidrag til det biomedicinske forskningsfelt.

Kamilla Miskowiak har sin daglige gang på Psykiatrisk Center Københavns og Københavns Universitetshospital. Hun modtager prisen blandt andet på baggrund af forskning af EPO's effekt på kognitive funktioner og hjerneaktivitet hos patienter med forskellige psykiske sygdomme.  

- Det er en stor anerkendelse af min og min gruppes forskning i hjernemæssige og psykologiske mekanismer ved depression og bipolar sygdom og i ny behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær ved disse psykiske lidelser.  Det er også personligt en stor motivation for mig at modtage denne talentpris, ikke mindst fordi jeg er min egen største kritiker. Derudover er prisen en stor hjælp for mit fremtidige arbejde med at skaffe fondsmidler til min forskning, da den er en blåstempling og anerkendelse af mine bidrag til det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt.

Siger Kamilla Miskowiak og fortsætter:

- Jeg er særligt stolt, fordi jeg faktisk er den første kvinde, der får Erhoff Fondens talentpris til forskere under 40 år. Ligesom Professor Ulla Wewer (Dekan på Sundhedsfaglig Fakultet, Københavns Universitet Red.) er den første kvinde, der modtager Erhoff Prisen. Det ser jeg som et klart signal til kvindelige forskere – og jeg håber, at det vil inspirere unge talentfulde kvinder, som arbejder med udredning eller behandling af sygdomme, til at turde forfølge forskervejen.

Kamilla Miskowiak er tidligere blevet anerkendt for sin forskning med talentpriser fra blandt andet Lundbeck Fonden og Forskningsrådet.

BLÅ BOG: ​Kamilla Miskowiak


- Født den 21. januar 1981 i Roskilde

- Master i psykologi (med udmærkelse) fra University of Oxford (2004)

- Cand.psych. fra Københavns Universitet (2006)

- Ph.D. fra University of Oxford (2008) 

- Autoriseret klinisk psykolog (2011)

- Professor MSO (med særlige opgaver) i kognitiv neuropsykiatri ved Københavns Universitet og tilknyttet PC København (2017) 

- Doktorgrad i medicin, Det Sundhedsvidenskabelige faktultet, Københavns Universitet (2018)

- Leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders Group (NEAD group) på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Redaktør