Professor Lars Kessing modtog Kleins Legat

​Professor, overlæge, dr. med. Lars Kessing fra PC København modtog den 4. september 2015 Kleins Legat på 100.000 kr. blan​dt andet for sit arbejde med etableringen af Kompetencecentret for Affektive Lidelser på Psykiatrisk Center København.​​

Lars Kessing er internationalt anerkendt for sit bidrag til den epidemiologiske, genetiske og neurobiologiske udforskning af de affektive lidelser. Et af hans mest betydningsfulde bidrag har været at vise, at de affektive sygdomsforløb er tiltagende af natur. Dette viser sig ved en øget sværhedsgrad af depressive episoder over tid samt en stadig hyppigere forekomst af depressive og maniske episoder. 

Lars Kessing har påvist en øget risiko for udvikling af demenssygdom hos mennesker med bipolar sygdom og vist, at denne risiko ligeledes øges med sygdommens progression. Lithium har velkendt god effekt på bipolar affektiv sygdom og formodet neuroprotektiv effekt. Det er dog Lars Kessings fortjeneste at vise, at behandling med lithium gør risikoen for demens sammenlignelig med den øvrige befolknings samt, at behandling med lithium nedsætter suicidaliteten hos patienter med bipolar lidelse.

Kompetencecentret for Affektive Lidelser

Lars Kessing har været den bærende kraft i etableringen af Kompetencecentret for Affektive Lidelser på Psykiatrisk Center København. Kompetencecentret blev dannet, efter han - i et stort anlagt projekt med intensiv behandling af patienter med debuterende bipolar lidelse - viste, at det i høj grad betalte sig at sætte tidligt ind over for den bipolare sygdom med såvel medicinsk som samtaleterapeutisk behandling. Kompetencecentret giver nu dette tilbud til alle mennesker med debuterende bipolar lidelse i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er håbet, at en sådan intensiv behandling vil kunne påvirke langtidsforløbet af sygdommen således, at det progredierende forløb, Lars Kessing selv har påvist, bremses eller måske helt forhindres

 

Hvad er Kleins Legat

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat blev stiftet i 1948 med det formål "årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker". Årets legatmodtager er udpeget af bestyrelsen for Det Medicinske Selskab i København.

Lars Kessing_Kleins Pris.JPG

Receptionen ved det Medicinske Selskab i København fredag d. 4. september​

Redaktør