Professor Lars Vedel Kessing modtager fornem international hæder: "Det er en anerkendelse af forskningsarbejdet i hele RHP"

​Professor og overlæge ved PC København Lars Vedel Kessing er blevet udnævnt til ”Travelling Professor 2016” ved ”The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP).”  Her skal han holde en række foredrag ved det Australsk/New Zealandske forskningscenters institutioner til dette efterår. ​​

Professor og overlæge ved PC København Lars Vedel Kessing er blevet udnævnt til "Travelling Professor 2016" ved "The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP)."  Her skal han holde en række foredrag ved det Australsk/New Zealandske forskningscenters institutioner til dette efterår.                      

Udvælgelsen af Kessing som foredragsholder er sket på bagrund af en bred vifte af den forskning, som han har været involveret i, og det er derfor en række forskellige foredrag han skal holde (se listen i højre side).   Derfor skal valget af Kessing som foredragsholder ses som en generel anerkendelse af den forskning, der bliver foretaget i RHP, understreger Lars Vedel Kessing selv:

Jeg var meget overrasket og glad over det, fordi det er en anerkendelse af ikke kun min men i særdeleshed den forskning, der bliver udøvet i Region Hovedstadens Psykiatri. Forskere rundt omkring i verden følger med i vores forskning, og de er tydeligvis imponeret.

LÆS OGSÅ: Portræt – Lars Vedel Kessing​

Særlig interesse har der været for studiet om tidlig intervention ved bipolar lidelse, som har fundet sted ved kompetencecenteret for affektive lidelser. Dette kan netop ses som en anerkendelse af forskning, hvor fælles kræfter i Region Hovedstadens Psykiatri har arbejdet sammen, siger Lars Vedel Kessing: 

Studiet om tidlig intervention ved bipolar lidelse var et studie, hvor samtlige psykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri indgik. Vi lavede en forskningsgruppe, hvor der deltog overlæger fra hvert psykiatrisk center, så jeg synes, man kan sige, at det er noget der falder tilbage på hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Fakta: Hvad er Traveling Professor The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists:"

RANZCP er en organisation for psykiatere i Australien og New Zealand. Over halvdelen af psykiaterne i de to lande er medlemmer af organisationen, og den har blandt andet til formål at efteruddanne og understøtte forskning og den kliniske praksis. "The Traveling Professor" er en anekendelse, der bliver givet til en international forsker, der herved skal holde en række foredrag ved institutioner tilknyttet organisationen.​​

En synliggørelse af RHP´s forskning

Den internationale anerkendelse kan have en positiv effekt på det fremtidige forskningsarbejde i RHP. Dels kan det gavne den generelle interesse for det arbejde der bliver foretaget i RHP-regi, og samtidig åbner det op for et nyt internationalt netværk:

Det er en mulighed for at få en masse kontakter i Australien og New Zealand. Det vil styrke forskningssamarbejdet, og sammen med dem er der jo mulighed for at søge internationale mid​ler.

Lars Vedel Kessing skal holde syv forskellige foredrag i Australien og New Zealand fra d. 25. september til d. 14. oktober.​

Lars Vedel Kessing:

Professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center København.

Medicinsk doktorgrad ved Københavns Universitet, 2001

Modtager H. Niels​ens pris for forskning i affektive lidelser, 2001

Stifter af Dansk Selskab for Affektive Lidelser, 2009

Modtager af NARSAD Bipolar Mood Disorder Prize for Outstanding Achievement in Bipolar Mood Disorder Research, 2010, Kleins pris, Det Medicinske Selskab i København, 2015 samt Travelling Professor Award for the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, 2016

Medlem af Det Frie Forskningsråd – Sundhed og Sygdom

Forfatter til mere end 270 videnskabelige artiklerom depression og bipolar lidelse.​

​​​
Redaktør