Professor Per Bech modtager 2 mio.kr. fra Lundbeckfonden

Professor, dr.med. Per Bech, Psykiatrisk Center Nordsjælland har modtaget 2.265.612 kr. fra Lundbeckfonden til forskning i elektromagnetisk hjelm.

Ved hjælp af pulserende, elektromagnetiske felter hjælper hjelmen mennesker med depression, der er resistente overfor anden behandling.

Behandling med Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) kan aktivere kemiske processer i celler og dermed foranledige dannelse af nye kar i flere typer af væv.

Per Bech har i en tidligere undersøgelse vist, at denne behandling har effekt hos patienter med behandlingsresistent depression. Patienterne kan vha. behandlingen få fornyet effekt af den medicin, som de inden behandlingen var blevet resistente overfor.

Nu vil Per Bech undersøge, om der er forskel på effekten af behandlingen, når patienterne får den enten én eller to gange dagligt. Hypotesen er, at der findes en sammenhæng, jo større dosis jo større antidepressiv effekt.


Forskningsprojektet: " Behandling med Pulserende Elektromagnetiske Felter hos patienter med behandlingsresistent depression i farmakologisk antidepressiv behandling", skal udføres i de kommende 2 år.

Undersøgelsen er en klinisk kontrolleret undersøgelse med lodtrækning til to grupper:

1) en gruppe der får PEMF én gang dagligt (virksom om morgen og uvirksom om aften)

eller

2) en gruppe der får PEMF to gange dagligt (virksom både morgen og aften).

Behandlingen foregår i patienternes egne hjem. Sammenhængen mellem antal behandlinger og deres virkning samt eventuelle bivirkninger bliver også undersøgt med bivirkningsskalaen, UKU. Effekten af behandlingen vurderes vha. vurderingsskalaer (Hamilton Depression Skalaer) og bivirkningsskalaen, UKU.

Redaktør