Projekt om børn som pårørende i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri har fået midler fra Interreg IVA til et projekt om børn som pårørende i psykiatrien i samarbejde med Psykiatri Skåne.
Projektets formål er primært at øge samarbejdet på tværs af Øresund inden for det psykiatriske område. Samarbejdet om børn som pårørende vil have fokus på kompetence- og metodeudvikling. Der skal udvikles nye arbejdsmetoder og det arbejde der allerede er i gang i de to regioner skal afprøves og vurderes. Desuden handler det om at ændre fremgangsmåder og holdninger, herunder at inddrage netværk og familie og deres behov i relation til behandling af voksne patienter.

I voksenpsykiatrien er mindst 30 % forældre til børn under 18 år. Børn af forældre med psykisk sygdom har en øget risiko for selv at komme til at lide af psykisk sygdom eller andre problemer i barndommen og senere i livet. Ved at være opmærksom på deres behov og yde støtte til dem, der har brug for det, håber man at kunne forhindre / forsinke psykisk sygdom for disse børn og unge. Støtteaktiviteter skal gives i samarbejde med kommuner og eventuelt børne- og ungdomspsykiatrien.

Projektet skal løbe fra nu til udgangen af 2014 og beløber sig i alt til 1.424.000 Euro. Der er bevilget støtte fra ERUF på 712 000 EUR.

Du kan læse mere om projektet her på Interregs hjemmeside.

Der skal nu ansættes en projektleder for det samlede projekt. Du kan se stillingsopslaget her på www.offentligestillinger.dk
​​​​
Redaktør