Projektleder Jais Elvekjær

​Tre spørgsmål om det nye byggeri til sammenlægningen af spseforstyrrelsesområdet: 

Vent...


Jais Elvekjær arbejder i projekt og -driftsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Han har været projektleder ved opførslen af det nye byggeri til spiseforstyrrelse på PC Ballerup. ​

Byggeriet samler behandlingen af spiseforstyrrelse. Hvordan understøtter byggeriet denne samling?

"I sin helhed har man tænkt arkitekturen ind i bygningens funktion. Bygningens udformning minder om en slange, der snor igennem landskabet. Via denne her s-formet slange skal personalet kunne bevæge sig på tværs igennem byggeriet, så man skal kunne komme fra ambulatoriet ned i daghospitalet nemt og hurtigt. Desuden har vi installeret de her såkaldte hjerterum i midten af de forskellige sektioner, og som samler det hele i små centre til de forskellige afsnit. I hele processen har der været et ønske fra både patienterne og medarbejderne, at man var tæt på hinanden. Det understøtter hjerterummet i sengeafsnittet eksempelvis."

"Samtidig tager konstruktionen udgangspunkt i fleksibilitet. Det er bygget på en måde, hvor vi kan rive alle væggene ned, den dag man ændrer behandlingen, arbejdsgangen eller noget andet. Eksempelvis ved ambulatorierne, hvor man har konstrueret det sådan, at der ikke er nogen bærende væge. Kun ude i siderne. Man kan derfor rive de indvendige vægge ned, den dag, man eksempelvis vil have et aktivitetsrum eller noget andet."

Hvordan har brugenes input givet sig udslag i det færdige byggeri?

"Et af de emner der har fyldt meget i vores workshops med brugerne har været valgmuligheder. Eksempelvis hvis man er indlagt på sengeafsnittet. Man skal bådekunne se fjernsyn, men så skal man kunne trække sig hen til et sted, hvor der ikke er fjernsyn. Man skal både kunne spise i spisestuen, men man skal også kunne spise andre steder, for det er der selvfølgelig nogle, der har et behov for. Man skal både have et samtalerum, og man skal også kunne holde samtaler inde på værelserne. Derfor har vi forsøgt at lave en masse forskellige kroge og brede vindueskarme til at imødekomme de her mange forskellige behov."

Hvad har tanken været med de materialer, man har brugt i byggeriet?

"Vi ved, at lys har en positiv virkningen på patienter i psykiatrien. Derfor har vi arbejdet meget med vinduer og lysindfald. Dagslyset kommer derfor ind via de mange lysindfald for oven, fra siden og fra de glasgange, der binder de forskellige dele af byggeriet sammen. Desuden har vi installeret dynamisk belysning i form af armaturer i sengeafsnittet, hvor lysets farvetemperatur og intensitet kan justeres. En anden vigtig faktor er naturen. Alle psykiatriske patienter vi har snakket med, sætter pris på natur og have. Derfor har vi bygget de her fire gårdhaver som kan bruges til ro og eftertænksomhed. Vi har også forsøgt at trække naturen ind i bygningen blandt andet ved at lave de her føromtalte lange glasgange, der binder hele byggeriet sammen. Så er der overfladerne på væggene og møblerne. De skal gerne have en vis hjemlighed over sig, så de ikke bliver for sterile. Der har naturen også været en inspirationskilde, og meget af det er derfor lavet af træ." 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor