Promethazin ud af vejledning for akutbehandling

Efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen indgår promethazin ikke længere i vejledningen for behandling af akut psykotisk uro.

Det er besluttet at fjerne promethazin fra vejledningen om behandling af akutte psykotiske urotilstande. Begrundelsen for dette er, at anvendelsesområdet for promethazin er den generelle psykiatri, og at der ved en revurdering er fundet, at evidensen for anvendelse i akutbehandlingen ikke er tilstrækkelig solid.

I sommeren 2012 udgav psykiatrien en midlertidig akutvejledning for at imødekomme den tværregionale ekspertgruppes beslutning om den akutte anvendelse af olanzapin. Psykiatriens eksperter (arbejdsgruppe under Lægemiddelkomitéen) stod bag vejledningen, hvori promethazin blev nævnt som alternativ til anvendelse af benzodiazepiner. Den normale godkendelsesprocedure for kliniske vejledninger er gennem kvalitetsrådet, men grundet sommerferie og behovet for en hurtig proces, blev vejledningen i stedet tiltrådt i centerchefkredsen i juli 2012 og herefter udgivet.

- Jeg blev under et interview til Dagens Medicin spurgt om præparatet og har efterfølgende rådført mig med Sundhedsstyrelsen. Deres vurdering er, at promethazin ikke for nuværende kan indgå i vejledningen. Der er tale om et håndkøbspræparat, og SST mener ikke, at der er tilstrækkelig evidens for anvendelsen i den akutte behandling. Der er altså uenighed blandt de lægefaglige eksperter. Derfor vil vi nu i Lægemiddelkomiteen drøfte vejledningerne igen, siger vicedirektør Peter Treufeldt.

Fuld tillid til eksperter

Peter Treufeldt har fuld tillid til de eksperter, som har udarbejdet vejledningen, og deres vurdering af promethazin.

- Men vi bliver nødt til at undersøge anvendelsen nærmere, inden promethazin kan indgå i en akutvejledning. Det er vigtigt, at vi i psykiatrien bliver ved med at behandle vores patienter, og at vores læger kan benytte den medicin, der anbefales i den til enhver tid gældende vejledning – uden at risikere senere kritik, siger Peter Treufeldt.

Redaktør