PsykiatriNyt: Tema om lean

De første lean-forløb i Region Hovedstadens Psykiatri blev søsat i april 2010. Siden da er der gennemført lean-forløb ved 15 forskellige afsnit på 10 forskellige centre. Nu sættes lean-forløb i gang på tre hele centre. Målet er at etablere en forbedringskultur og skabe effektive patientforløb af høj kvalitet. Læs om forventninger, bekymringer og erfaringer fra medarbejdere og ledere med og uden erfaring med lean.
Redaktør