PsykiatriNyt april 2011 TEMA: FREMTIDENS PSYKIATRI

Hvilke krav stiller fremtidens psykiatri til personalets kompetencer? Hvilke bekymringer har læger og sygeplejersker til fremtidens behandling? Hvad mener direktøren? Og hvordan skal den fremtidige organisation af regionens sundhedsvæsen se ud?

Leder:

Fremtidens psykiatri er ambulant

Centrale kompetencer i Psykiatrien:

Det skal du kunne i fremtiden

Færre indlæggelser i fremtiden:

En mangfoldighed af ambulante tilbud - men i tide?

Intensive og kortere forløb:

Hurtigere ind - hurtigere ud

Psykiatrien skal være serviceorienteret:

Service afhænger af situationen

Administrative omstillinger i regionen:

De sociale tilbud i Psykiatrien og Handicap samles
​​​​
Redaktør