PsykiatriNyt april 2013

Anvendelsen af tvang skal nedbringes. Ny bølge af gennembrudsprojektet vil afprøve forskellige aktiviteter med netop dette formål. Der er nye instruktionsfilm om tvang på vej. Og på botilbuddet Orion har man gode erfaringer med konflikthåndteringsmetoden Durewall.
Redaktør