PsykiatriNyt august 2010

Læs om, hvad forslag til budget 2011 betyder på dit center, om gode erfaringer med nedbringelse af tvang på PC København, om integreret behandling på Specialambulatoriet, om forsøg med magnethat - og meget mere.

Leder

Rammer og retning

Budget 2011:
Sparekrav betyder omlægninger

Forslag til budget for 2011 er fremlagt, og varsler fortsatte ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Se, hvad det betyder på de psykiatriske centre

Nedbringelse af tvang i Psykiatrien:
Gode erfaringer fra Akutafdelingen på PC København.

Interview med udviklingschef Kristina Schwartz Heuser.

Forskning i Psykiatrien:

Magnethat bekæmper depression

Én dør - mange tilbud

Specialambulatoriet tilbyder integreret behandling til folk med psykiske lidelser og misbrug.
Interview med afdelingssygeplejerske Birgitte Vejstrup

Kort Nyt

Redaktør