PsykiatriNyt december 2010

Temanummer om psykiatrisk sygepleje - læs om ny fælles sygeplejedokumentation, medicineringsrutiner og forskning i, hvordan sygeplejen kan nedbringe tvang.

Leder

En styrket psykiatrisk sygepleje

Fælles sygeplejedokumentation - 1

Ny fælles dokumentation i 2011

Fælles sygeplejedokumentation - 2

Hurtig implementering af dokumentationssystem i børne- og ungdomspsykiatrien

Fokus på medicineringsprocedurer

"Patientsikkerheden er bedre nu"

Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri

Hvordan kan sygeplejen nedbringe brugen af tvang?

PS Kort Nyt

Redaktør