PsykiatriNyt december 2011

Interview med direktør Martin Lund om ytringsfrihed for ansatte i Psykiatrien, og nyt om analysen af de administrative funktioner.
Redaktør