PsykiatriNyt december 2012

Læs om ny recoveryuddannelse, motion som terapi, interview med postdoc Mari Holen om patientidentitet og hvordan vi sætter patienten i centrum, og om, hvorfor vi fremover kun skal akkrediteres efter én model.
Redaktør