PsykiatriNyt december 2013

Læs leder om øget aktivitet og mere brugerdeltagelse, læs om en mors oplevelse af familieterapi med sin anoreksiramte datter og om pakkeforløb for patienter med bipolar sygdom.
Redaktør