PsykiatriNyt februar 2011

Læs mere om Patientombuddet, som giver patienterne bedre klagemuligheder, om de fælles patientinformative pjecer, der er på trapperne, følg debatten om Kognitiv Adfærdsterapi, og meget mere.

Leder

Tilfredse patienter

Patientombuddet

Patienterne får bedre klagemuligheder

Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri

Fælles pjecer på vej til patienterne

Patient- og personalesikkerheden styrkes

Ny hygiejnesygeplejerske og ny servicecontroller dækker hele Region Hovedstadens Psykiatri

Danmarks første dimittend i Sundhedspraksis

Læring rykker

Forskningsstrategi 2011-2015

Forskning til gavn for patienterne

Åbent brev til og svar fra direktionen

- Kognitiv adfærdsterapi: Ensretning begrænser
- KAT sikrer sammenhæng og understøtter patienternes rehabilitering

PS Kort Nyt

Redaktør