PsykiatriNyt februar 2012

Tema om akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel - hvor skal Region Hovedstadens Psykiatri lægge en særlig indsats for at opnå akkreditering?
Redaktør