PsykiatriNyt juni 2012

Fremtidens psykiatri skal sikre, at der er god sammenhæng i patienternes forløb. Både inden for hospitalets mure - mellem sengebaseret, akut og ambulant psykiatri - og i overgangen til kommunale tilbud.  Drøftelserne om, hvordan vi fra hospitalsside sikrer sammenhæng er godt i gang på de psykiatriske centre - målet er at definere kerneudfordringerne og mulige løsninger.
Læs om anbefalingerne fra Program Ambulant psykiatri, hør, hvad drøftelserne på de psykiatriske centre foreløbig peger på - og hør om de konkrete erfaringer med at skabe bedre sammenhæng på Psykiatrisk Center Amager.
​​​​
Redaktør