PsykiatriNyt marts 2010

Læs bl.a. om forskning i tidlige tegn på psykisk sygdom, overforbrug og omstillinger, lean-metoder i Psykiatrien og ADHD hos voksne.

​Leder

For patienternes skyld

Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri

Kan vi forebygge psykisk sygdom allerede i de første leveår?

Regnskabet 2009 - ifølge Martin Lund

Overforbrug fører til omstillinger

Lean i Psykiatrien

Vi vil behandle flere patienter, bedre

ADHD hos voksne

Hvordan skal vi undersøge og behandle en ny patientgruppe?

Psykiatrien opstiller nye krav til rengøringen


PS Kort Nyt

Redaktør