PsykiatriNyt november 2013

Læs om, hvordan de intensive døgnafsnit på Psykiatrisk Center Hvidovre har nedbragt anvendelsen af bæltefikseringer og om forsøg med, at patienter selv bestemmer, hvornår de vil indlægges.
Redaktør