PsykiatriNyt nr. 1 - temanummer om Virksomhedsplan 2010

Årets overordnede retningslinjer for hele Region Hovedstadens Psykiatri er lagt fast og bliver til konkret aktivitet på de psykiatriske centre og sociale tilbud. Patienter og personale er i fokus.

Leder

Der løber en rød tråd fra de overordnede krav og vilkår til vores kerneydelse - den gode patientbehandling

Virksomhedsplan 2010 - patienterne i fokus

Årets virksomhedsplan lægger retningen for det kommende års særlige indsatsområder. PsykiatriNyt har bedt direktionen kommentere fire af dem.

Resultataftaler - fra plan til virkelighed

På Psykiatrisk Center Ballerup omsættes de store linjer til daglig aktivitet på de enkelte afsnit. Resultataftalen bruges som strategisk redskab.

Den Gode Arbejdsplads sætter fokus på personalet

Stærkere kompetencer og bedre arbejdsmiljø.

Kort Nyt 


Redaktør