PsykiatriNyt nr. 11

Temanummer om behandlingsretten, som træder i kraft den 1. januar 2010.
Leder

Nye vilkår for voksenpsykiatrien

Kort og godt om behandlingsretten

Hvad betyder behandlingsretten for mennesker med psykiske lidelser? Sekretari- ats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen svarer på ti skarpe spørgsmål om behandlingsretten

Vi skal nedbringe ventetiderne

Regionen modtager 125,1 mio.kr. i forbindelse med, at der indføres behandlingsret i voksenpsykiatrien. I Psykiatrien skal pengene bruges på at udvide centrenes kapacitet, så ventelisterne nedbringes

Klare rammer for målgrupper og behandlingsbehov

Det skal være enighed om, hvem der skal behandles i den hospitalsbaserede psykiatri - og hvor meget de skal behandles

Erfaringer fra børne- og ungdomspsykiatrien

Siden udrednings- og behandlingsretten blev indført for halvandet år siden, er antallet af henvisninger steget og antallet af ventende patienter faldet

Behandlingsretten - hvad siger vore samarbejdsparter?

Interview med formand for Fællesrådet Kirsten Elise Hove og socialdirektør Bo Kristiansen

PS Kort Nyt

Redaktør