PsykiatriNyt nr. 2

Det fælles nyhedsbrev i Region Hovedstadens Psykiatri er netop sendt ud.
PsykiatriNyt nr. 2 bringer artikler om bl.a. Virksomhedsplan 2009, planlægning af specialfunktionernes placering, omstillinger på Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatriens håndtering af negativ presse.
Redaktør