PsykiatriNyt nr. 4 er udkommet

Læs det fælles nyhedsbrev i Region Hovedstadens Psykiatri.


I april bringer PsykiatriNyt følgende artikler:

  • Leder
  • Ledernes kompetencer skal udvikles
  • Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien
  • Styrkelse af Kvalitetsorganisationen
  • At leve med et paradoks - Omstillinger på Psykiatrisk Center Hvidovre
  • Fælles visitation i retspsykiatrien
  • PS Kort Nyt
Redaktør