PsykiatriNyt oktober 2013

Læs om, hvordan Region Hovedstadens Psykiatri vil minimere bæltefikseringer. Om forskning i tvangsanvendelse. Om, hvordan lean i ældrepsykiatrien betyder øget patientdeltagelse og mere systematik. Og om Sundhedsplatformen, der samler 200 it-systemer i ét - inden for de næste par år.
Redaktør