PsykiatriNyt september 2010

Ny, fælles patientinformation, nyt Institut for Kognitiv Adfærdsterapi, budget 2011, forskning i sektorsamarbejde på PC Amager, sommerskole og kort nyt.
Redaktør