PsykiatriNyt september 2013 - andet nummer

Leder: Giv plads til læring // Recovery-mentorer: "Jeg har en anden fortrolighed med patienten" // Ny Psykiatri Bispebjerg: "Tænk på det som et hotel..." // Handleplan for medicinområdet: Udvikling i medicinanvendelse - se tallene 2012-2013 // PS Kort Nyt
Redaktør