PsykiatriNyt september 2013

Leder om datastyret ledelse / Interview med Klavs Seerup Rasmussen om brugerdeltagelsens betydning for recovery / Interview med centerchef Jan Toftholm Andersen om nedbringelse af bæltefikseringer / Interview med lægesekretær og overlæge om fordele og ulemper ved lean / PS Kort Nyt
Redaktør