Psykiatrien har modtaget tilskud til udbygning og modernisering af de fysiske rammer

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tildelt Region Hovedstadens Psykiatri 44,4 mio. kr. til udbygning mm.

Fra Folketingets side har formålet med puljen været at muliggøre omdannelse af flersengsstuer til enestuer samt på anden vis at sikre bedre fysiske rammer for psykiatrisk behandling.

Pengene skal bruges til etablering af enestuer, modernisering af badeværelser (med henblik på at forebygge selvmord) og til bygningsmæssige forbedringer i retspsykiatrien herunder bl.a. forbedret sikkerhed.

De 44,4 mio. kr. vil blive brugt således:

  • Fortsat udbygning af enestuer – 30,2 mio. kr. 
  • Modernisering af enestuer (selvmordsforebyggelse) – 6,2 mio. kr.
  • Anlægsløft i retspsykiatrien – 8,0 mio. kr.

Redaktør