Psykiatrien tænder de sygeplejestuderende

I august afholdt Region Hovedstadens Psykiatri for anden gang en faglig festival for sygeplejestuderende. Klinisk uddannelsesansvarlig, Charlotte Helms, fortæller om sine oplevelser.
Af Charlotte Sylvest Helm,
klinisk uddannelsesansvarlig, BUC Hillerød

Da jeg ankom, havde jeg ingen særlige forventninger til de faglige indlæg på sommerskolen, og var spændt på, om jeg kunne være med til at sætte gang i gode diskussioner, sammen med de studerende – men min skepsis blev gjort til skamme!

Oplægsholderne gav deltagerne et nuanceret billede af psykisk sygdom, og hvordan vi som fagprofessionelle kan arbejde med en nuanceret tilgang til vores fag.

Ingen sandhed er rigtigst

Med indlæg som ”Stigma og forestillinger om virkeligheden”, ”Stemmehøring som fænomen” og ”Sammenhæng mellem misbrug og psykisk sygdom” udfoldede der sig billeder af psykiatrien fra mange forskellige vinkler. Også vinkler, som ikke tog udgangspunkt i den neuro-biologiske forståelse af psykisk sygdom. Flere brugere af psykiatrien fortalte deres historier, og det gjorde et stort indtryk, og manede til eftertænksomhed.

Det, der virkelig tændte gnisten hos de studerende, var netop de nuancerede forståelser af psykisk sygdom. De var begejstrede over at blive udfordret i deres viden om og syn på psykisk sygdom. De var begejstrede over, at psykiatriens ledelse havde modet til at tegne et så mangfoldigt billede af psykiatrien – og var glade for, at der var tilrettelagt et et så spændende arrangement for dem.

Hårdt arbejde

De studerende blev sat på hårdt arbejde. Alle indlæg blev overvejet og drøftet, og de forskellige perspektiver blev sammenlignet. Og deres konklusioner var, at ingen kan siges at have patent på den ”rigtigste” virkelighed, heller ikke når det gælder psykisk sygdom.

De studerendes tilbagemeldinger i gruppen var overvældende, – de havde ikke før oplevet en så fagligt inspirerende uge, som denne sommerskole. Oplevelsen gav dem endnu mere lyst til at vende tilbage til psykiatrien som færdiguddannede – de kunne se sig selv være en del af et speciale, som er så progressivt tænkende.

Efter Psykiatri Sommerskolen har jeg tænkt på, hvorfor sådan et berigende fagligt indhold kun kommer de studerende (og få andre) til gode? Jeg er overbevist om, at erfarne fagprofessionelle vil være ligeså begejstrede, for at få denne mulighed! Og for den sags skyld nyansatte inden for specialet - tænk sig at blive præsenteret for disse spændende holdninger og diskussioner i et introduktionsforløb til psykiatrien! Det ville helt sikkert vække begejstring blandt de nyansatte, og få dem til at tænke specialet mere bredt og nuanceret!
 
Redaktør