Psykiatriens Hus ansætter projektleder

​Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune er godt på vej med et nyt fælles tilbud til psykisk sårbare. ​​

2016 åbner det første "Psykiatriens Hus" på Griffenfeldsgade på Nørrebro. Endnu er "Psykiatriens Hus" en arbejdstitel, da huset og funktionerne ikke er endeligt afklaret. Men både navn og funktioner kommer snart på plads, lover projektleder Annette Lunde Stougaard, som netop er ansat 1. januar.

- Vi har mange ting, som vi skal tage fat på. Noget af det vigtigste lige nu bliver at få lavet de fysiske ændringer i huset på Griffenfeldsgade, så det kan understøtte de mål, vi har med huset. ​​

De mål er blandt andet at sikre en mere sammenhængende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Psykiatriens Hus skal så at sige "samle stolene" ved at kommune og region rent fysisk sidder sammen og arbejder sammen om en mere helhedsorienteret indsats for det enkelte menneske.

Tæt samarbejde
Det er første gang, at kommune og psykiatri flytter så tæt sammen så en af de store opgaver bliver at få de to store tandhjul i kommune og region til at køre i takt. Annette Lunde Stougaard kommer fra en stilling som chefkonsulent i Region Syddanmark, hvor hun blandt andet har været ansvarlig for processen med at formulere en sundhedsaftale mellem region og kommuner i Syddanmark. Så tværsektoriel koordinering ligger ikke fjernt for hende.

Læs mere: Visionskataloget for Psykiatriens Hus

- Jeg har en stor forståelse for de udfordringer, som man kan møde, når man skal have de her systemer til at spille sammen. Både politisk og lovgivningsmæssigt. Jeg har erfaring med at arbejde med faggrupper på tværs af sektorerne, og med at få indgået konkrete aftaler om, hvordan vi etablerer et samarbejde. Samtidig er det organiseret sådan, at vi har en samarbejdsorganisation med en styregruppe, hvor der sidder repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns kommune, som har det overordnede ansvar. Der er heller ingen tvivl om, at både region og kommune trækker i samme retning her, ligesom vi også i høj grad har valgt at inddrage brugere og pårørende i husets funktioner og udformning, siger Annette Lunde Stougaard.

Her lytter vi
Psykiatriens Hus som projekt blev født efter inspiration fra blandt andet Silkeborg, hvor et tilsvarende projekt har kørt i en årrække med god succes. Forventningen er, at huset i Griffenfeldsgade skal være det første af en række tilsvarende huse i Region Hovedstaden. I første omgang handler det dog om, at komme i gang og drage erfaringer. Og Annette Lunde Stougaard glæder sig til for alvor at starte arbejdet med at hjælpe borgere og patienter i huset.

- Jeg glæder mig til at se, om vi kan løse nogle af de her problemer, som patienter og borgere oplever, når de skal bevæge sig imellem systemerne. Vi skal sikre, at de oplever et fælles samarbejde, som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Med tiden, skal det gerne være sådan, at man oplever, at her lytter vi og sammen med borgeren forsøger at løse de problemer, som borgeren har uden at skele til, om det er psykiatrien eller kommunen, som leverer løsningen. Det skal også være et sted, som er kendt af lokalsamfundet, og som kan være med til at afstigmatisere psykisk sygdom. Blandt andet vil bruger- og pårørendeforeninger få mulighed for at bruge huset til arrangementer, undervisning og lignende, siger Annette Lunde Stougaard. 

Læs mere: Psykiatriens Hus i Silkeborg

Der arbejdes hen imod en formel åbning af Psykiatrien Hus juni 2016. ​​​

Annette Lunde Stougaard er ​Cand. merc.​ og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Region Syddanmark. ​Fritiden går blandt andet med deltagelse på Team Rynkeby. Annette var på landevejene med cykelholdet i 2014 og skal igen i 2016. 
Redaktør